ارتقا عضو هیات علمی دانشکده فیزیک به مرتبه دانشیاری

By فوریه 23, 2019صفحه اصلی

در جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲ هیات ممیزه دانشگاه دامغان با ارتقای مرتبه آقای دکتر بهنام پورحسن طنابچی عضو هیات علمی فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک از استادیاری به دانشیاری موافقت بعمل آمد.