نام و نام خانوادگیمرتبه علمیگروهگرایشتخصص پژوهشی
مهدی اردیانیاناستادیارفیزیک حالت جامدماده چگال تجربيبررسي ساختار و خواص فيزيكي لايه­ هاي نازك نيمرسانا
محمد مهدی باقری محققی استادیارفیزیک حالت جامدماده چگال تجربيتهيه و بررسي ساختار و خواص فيزيكي لايه­ هاي نازك و نانو مواد
مهدی عادلی فرداستادیارفیزیک حالت جامدماده چگال تجربيفیزیک لایه های نازک و نیم رسانا، سلول های خورشیدی، حسگرهای گازی، سنتز نانومواد
محمدرضا فدوی اسلاماستادیارفیزیک حالت جامدماده چگال تجربيلايه­ هاي نازك نيمرساناي نوري
احمد قلي زادهاستادیارفیزیک حالت جامدماده چگال تجربيساخت و بررسي خواص فيزيكي و شيميايي مواد مغناطيسي
داود کلهرمربیفیزیک حالت جامدماده چگال تجربيتكنولوژي خلاء، لايه­ هاي نازك، خواص اپتيكي جامدات
سيد احمد کتابیدانشيارفیزیک حالت جامدماده چگال نظريالكترونيك مولكولي، اسپينترونيك، نانو الكترونيك، DNA الكترونيك، ساختارهاي فيبوناچي، جامدات بي­نظم
حسین چراغچیاستاديارفیزیک حالت جامدماده چگال نظريترابرد كوانتومي از سيستم­ هاي مزوسكوپي، جايگزيدگي آندرسون، خواص ترابرد لايه­ هاي گرافين و نانو لوله­ هاي كربني
رشيد ولیدانشيارفیزیک حالت جامدماده چگال نظرياسپينترونيك، ترابرد الكتروني در سيستم­ هاي مزوسكوپيك، ابررسانايي، مغناطيس، عايق­ هاي توپولوژيك
مجتبی تاجیکاستادیارفيزيک هسته ای و ذرات بنياديهسته ایآشكار سازي و اسپكتروسكپي نوترون و گاما، شبيه سازي مونت كارلو، ديناميك رآكتورها
سهیل خوشبين فراستادیارفيزيک هسته ای و ذرات بنياديهسته ایترابرد مواد پرتوزا در محيط، فيزيك هدف­ هاي همجوشي هسته­ اي
نیما قلعهدانشیارفيزيک هسته ای و ذرات بنياديهسته ایآشكار سازي و اسپكتروسكپي نوترون و گاما، شبيه سازي مونت كارلو
اعظم کارداناستادیارفيزيک هسته ای و ذرات بنياديهسته ایساختار و مدل­ هاي هسته­ اي
لیلا شاه کرمیاستادیارفيزيک هسته ای و ذرات بنياديذرات بنیادی و نظریه میدانهاسالیتان، هولوگرافی و دوگانی پیمانه ای/گرانشی، نظریه میدان کوانتومی و محاسبه تصحیحات کوانتومی در گرانش
کاظم فاقعیاستاديارنجوم و اختر فيزيكنجوم و اختر فيزيكمحيط­ هاي ميان ستاره­اي، قرص ­هاي برافزايشي، شبيه سازي هاي اختر فيزيكي، تشكيل سيارات
مسعود جعفریاستاديارنجوم و اختر فيزيكنجوم و اختر فيزيكاختر فيزيك، سيستم­ هاي دوتايي، گرانش
شهرام عباسیاستاديارنجوم و اختر فيزيكنجوم و اختر فيزيكاختر فيزيك
خداداد کوکبیاستاديارنجوم و اختر فيزيكنجوم و اختر فيزيكمحيط­ هاي ميان ستاره­اي، تحول و شکل گیری ستارگان
مطهره محمد پوراستاديارنجوم و اختر فيزيكنجوم و اختر فيزيكابرهای مولکولی، تشکیل ستارگان
زهرا حقانیاستاديارنجوم و اختر فيزيكگرانش و کیهان‌شناسینظریات تعمیم‌ یافته و تصحیحات هندسی گرانشی
سید شهاب شهیدیاستاديارنجوم و اختر فيزيكگرانش و کیهان‌شناسیتصحیح گرانش در IR و نظریات جرمدار گرانشی