برگزاری هفته پژوهش و روز فیزیک در دانشکده فیزیک ۱۳۹۷

By ژانویه 26, 2019صفحه اصلی

برگزاری هفته پژوهش و روز فیزیک در دانشکده فیزیک سال ۹۷

  • سمینار آقای دکتر بهنام پورحسن عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان آشنایی با ذره شصت و ششم در روز شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
  • سمینار آقای دکتر محمد مهدی باقری محققی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان پیشرفت ها در اطلاعات کوانتومی در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
  • سمینار آقای دکتر احمد نقی دخت عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان پیشرفت­ها و هدف­گزاری نهایی توکامک ITER در چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
  • آقای دکتر مهدی عادلی فرد عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با  عنوان آشنایی با روش تحقیق و مقاله نویسی در روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵. در این کارگاه ۴۰ نفر دانشجو حضور داشتند.
  • آقای دکتر یاسر رجبی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان آشنایی با LATEX  و   Xpersian در روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷. در این کارگاه تعداد ۳۵ نفر دانشجو حضور داشتند.
  • برگزاری دو کارگاه تخصصی توسط دکتر یاسر رجبی، دکتر محمد رضا اورعی و مهندس امین مسلمی با عنوان کارگاه کامسول وLabView  در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ از ساعت ۸ -۱۸