برگزاری چهارمین نشست باشگاه فیزیک

By اکتبر 14, 2019صفحه اصلی

سه شنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸ در محل مرکز همایش های دانشگاه دامغان سمینار آنلاین باشگاه فیزیک برگزار شد. در این روز حدود ۱۶۰ نفر از دانش آموزان، دبیران مدارس، دانشجویان و اساتید دانشگاه حضور داشتند. این سمینار راس ساعت ۱۱ آغاز شد و تا ساعت ۱۲ دکتر خاتمی به ارائه سمینار خود مشغول بودند. سپس به مدت ۲۰ دقیقه دانشجویان و اساتید سوال های خود را از ایشان پرسیدند.

Leave a Reply