سه شنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸ در محل مرکز همایش های دانشگاه دامغان سمینار آنلاین باشگاه فیزیک برگزار شد. در این روز حدود ۱۶۰ نفر از دانش آموزان، دبیران مدارس، دانشجویان و اساتید دانشگاه حضور داشتند. این سمینار راس ساعت ۱۱ آغاز شد و تا ساعت ۱۲ دکتر خاتمی به ارائه سمینار خود مشغول بودند. سپس به مدت ۲۰ دقیقه دانشجویان و اساتید سوال های خود را از ایشان پرسیدند.