بیست و ششمین سمینار هفتگی دانشکده فیزیک: سخنرانی خانم دکتر بهناز کالجی با عنوان ساختار هدف در همجوشی محصورسازی اینرسی و اثر ان بر روی بهره انرژی

By نوامبر 2, 2016صفحه اصلی

بیست و ششمین جلسه از سمینارهای هفتگی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان در روز دوشنبه 26 مهر 95 ساعت 12 در اتاق 132 دانشکده فیزیک برگزار می شود:

26-kaleji-du

Leave a Reply