تودیع و معارفه مدیر گروه آموزشی فیزیک حالت جامد

By سپتامبر 21, 2020صفحه اصلی

در جلسه مورخ ۹۹/۰۶/۳۱ گروه فیزیک حالت جامد، ضمن قدردانی از زحمات چندین ساله آقای دکتر مهدی اردیانیان، آقای دکتر احمد قلی زاده، توسط رییس دانشکده فیزیک بعنوان مدیر گروه جدید معرفی گردید. در این جلسه رییس دانشکده فیزیک با آرزوی موفقیت برای دوره جدید تصدی مدیر گروه، بر هماهنگی ایشان با اعضای گروه برای پیشبرد اهداف آموزشی -پژوهشی دانشکده تاکید نمودند. در پایان جلسه با تقدیم لوح تقدیر، اعضای گروه، از خدمات ارزشمند آقای دکتر مهدی اردیانیان قدردانی نمودند.