دفاع دومین دانشجوی دکتری مشترک دانشگاه دامغان و دانشگاه آنتورپ بلژیک

By فوریه 9, 2020صفحه اصلی

بنا به گزارش دریافتی از دانشکده فیزیک، دومین دانشجوی دکتری مشترک دانشگاه دامغان و دانشگاه آنتورپ بلژیک از رساله دکتری خود دفاع نمود.

بنا بر این گزارش آقای محمد نخعی دانشجوی دکتری فیزیک ماده چگال دانشکده فیزیک بر طبق قرارداد مشترک بین دانشگاه دامغان و دانشگاه آنتورپ بلژیک به راهنمایی اقایان دکتر سید احمد کتابی و دکتر فرانسوا پیترز دوره پژوهشی خود را بصورت مشترک در دانشگاه دامغان و دانشگاه آنتورپ بلژیک به اتمام رسانید و از رساله دکتری خود تحت عنوان هامیلتونی مؤثر فرمیون های بدون جرم در صفحه دو بعدی بوروفن در حضور هیأت داوران در روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ در محل سالن همایش های دانشگاه دامغان دفاع نمود.هیأت داوران رساله آقای محمد نخعی را با درجه عالی ارزیابی کردند.

دانشگاه دامغان امیدوار است همکاری های آموزشی و پژوهشی بین المللی خود را با همت مدیران و اساتید دلسوز و کوشا در سطح وسیع تری ادامه و توسعه دهد.