دومین کارگاه گرانش و ذرات با همکاری دانشگاه دامغان

By نوامبر 23, 2016جولای 2nd, 2017صفحه اصلی
دومین کارگاه گرانش و ذرات در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود و با همکاری دانشگاه دامغان برگزار می گردد. لازم به ذکر است که دکتر زهرا حقانی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان در کمیته علمی این کارگاه حضور دارند.

ایمیل کارگاه: kbitaghsir@gmail.com

کارگاه گرانش و ذرات