سخنرانی دکتر حسین چراغچی در کنفرانس سیستم های بس ذره ای (کپه ای و نانو مقیاس) با عنوان پمپاژ غیر آدیاباتیک بار و اسپین در سیستمهای شبه یک بعدی تحت پتانسیلهای وابسته به زمان

By نوامبر 17, 2015صفحه اصلی

انجمن فیزیک ایران با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای را در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۴ در این دانشگاه برگزار کرد. دکتر حسین چراغچی با ارائه سخنرانی در زمینه پمپاژ غیر آدیاباتیک بار و اسپین در سیستمهای شبه یک بعدی تحت پتانسیلهای وابسته به زمان، در این کنفرانس حضور داشتند.

 

دانلود برنامه علمی کنفرانس

Leave a Reply