سی ویکمین سمینار هفتگی دانشکده فیزیک: سخنرانی خانم دکتر لیلا شاه کرمی با عنوان مطالعه مقیاسهای زمانی آرمیدگی متفاوت در سیستمهای با جفت شدگی قوی و دور از تعادل

By اکتبر 9, 2017صفحه اصلی

سی ویکمین جلسه از سمینارهای هفتگی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان در روز دوشنبه 17 مهر 96 ساعت 12 در اتاق 132 دانشکده فیزیک برگزار می شود:

Leave a Reply