سی و دومین سمینار هفتگی دانشکده فیزیک: سخنرانی خانم دکتر اعظم کاردان با عنوان مدل هارتری-فوک در توصیف ساختار هسته ها

By اکتبر 16, 2017صفحه اصلی

سی و دومین جلسه از سمینارهای هفتگی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان در روز دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶ ساعت ۱۲ در اتاق ۱۳۲ دانشکده فیزیک برگزار می شود: