سی و نهمین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی: سخنرانی خانم الهام ملک آستانه با عنوان مروری بر گروه تبدیلات همدیس

By آوریل 22, 2017صفحه اصلی

سی و نهمین جلسه از سمینارهای هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان مروری بر گروه تبدیلات همدیس یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 ساعت 12 در محل اتاق 132 دانشکده فیزیک برگزار می شود:

 

Leave a Reply