سی و نهمین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی: سخنرانی خانم الهام ملک آستانه با عنوان مروری بر گروه تبدیلات همدیس

By آوریل 22, 2017صفحه اصلی

سی و نهمین جلسه از سمینارهای هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان مروری بر گروه تبدیلات همدیس یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲ در محل اتاق ۱۳۲ دانشکده فیزیک برگزار می شود: