سی و هشتمین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی: سخنرانی خانمها سوسن چراغعلی و سمانه رحیمی با عنوان مروری بر نظریات گرانش جرمدار جدید و چرن – سایمونز

By آوریل 22, 2017صفحه اصلی

جلسه سی و هشتمین از سمینارهای هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان مروری بر نظریات گرانش جرمدار جدید و چرن – سایمونز یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۲ در محل اتاق ۱۳۲ دانشکده فیزیک برگزار می شود:

Leave a Reply