سی و پنجمین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی: سخنرانی خانم مرضیه ندایی با عنوان مروری بر نظریه اینشتین – اتر

By دسامبر 11, 2016صفحه اصلی

جلسه سی و پنجم از سمینارهای هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان مروری بر نظریه اینشتین – اتر یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲ در محل اتاق ۱۳۲ دانشکده فیزیک برگزار می شود:

35-nedaie