سی و پنجمین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی: سخنرانی خانم مرضیه ندایی با عنوان مروری بر نظریه اینشتین – اتر

By دسامبر 11, 2016صفحه اصلی

جلسه سی و پنجم از سمینارهای هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان مروری بر نظریه اینشتین – اتر یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 12 در محل اتاق 132 دانشکده فیزیک برگزار می شود:

35-nedaie

Leave a Reply