سی و چهارمین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی: سخنرانی آقای مهدی آتشی با عنوان هولوگرافی تحول پلاسمای کوارک-گلوئون، روند محاسبات عددی

By دسامبر 11, 2016صفحه اصلی

جلسه سی و چهارم از سمینارهای هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان هولوگرافی تحول پلاسمای کوارک-گلوئون، روند محاسبات عددی یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 12 در محل اتاق 132 دانشکده فیزیک برگزار می شود:

34-atashi

Leave a Reply