سی و چهارمین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی: سخنرانی آقای مهدی آتشی با عنوان هولوگرافی تحول پلاسمای کوارک-گلوئون، روند محاسبات عددی

By دسامبر 11, 2016صفحه اصلی

جلسه سی و چهارم از سمینارهای هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان هولوگرافی تحول پلاسمای کوارک-گلوئون، روند محاسبات عددی یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲ در محل اتاق ۱۳۲ دانشکده فیزیک برگزار می شود:

34-atashi