نوزدهمین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی: سخنرانی آقای حسن خلوتی با عنوان نگاهی مختصر به مدل استاندارد کیهان شناسی

By دسامبر 2, 2015صفحه اصلی

نوزدهمین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان نگاهی مختصر به مدل استاندارد کیهان شناسی در روز دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲ در محل اتاق ۱۳۲ دانشکده فیزیک برگزار می شود:

19-khalvati

Leave a Reply