نوزدهمین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی: سخنرانی آقای حسن خلوتی با عنوان نگاهی مختصر به مدل استاندارد کیهان شناسی

By دسامبر 2, 2015صفحه اصلی

نوزدهمین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان نگاهی مختصر به مدل استاندارد کیهان شناسی در روز دوشنبه 16 آذر 1394 ساعت 12 در محل اتاق 132 دانشکده فیزیک برگزار می شود:

19-khalvati

Leave a Reply