بیست و هشتمین سمینار هفتگی دانشکده فیزیک: سخنرانی دکتر کاظم بی تقصیر فدافن با عنوان ذوب شدن کوارکونیوم‌ها در پلاسمای کوارک گلوئون

By نوامبر 2, 2016صفحه اصلی

بیست و هشتمین جلسه از سمینارهای هفتگی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان در روز سه شنبه 18 آبان 95 ساعت 12 در اتاق 132 دانشکده فیزیک برگزار می شود:

28-bitaghsir-shahroud

Leave a Reply