آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۳

 

آزمایشگاه فیزیک جدید

 

آزمایشگاه اپتیک

آزمایشگاه های پایه و تخصصی

(برای ارسال گزارش کار ها بر روی درس مربوطه کلیک یا از گزینه “ارسال گزارش کار ها” استفاده فرمایید)

گزینه های کاربردی

آموزش های سایت

آموزش ارسال گزارش کار

آموزش مشاهده ارزشیابی – PDF

دیگر آموزش ها – ویدیو و PDF

کتاب های مرجع

آزمایشگاه های پایه

آزمایشگاه های فیزیک

جلد اول – پایه

آزمایشگاه های پایه ۱، ۲، ۳

انتشارات دانشگاه دامغان

آزمایشگاه های تخصصی

آزمایشگاه های فیزیک

جلد دوم – تخصصی

آزمایشگاه های: مدرن، اپتیک، حالت جامد، هسته ای، لیزر

انتشارات دانشگاه دامغان

فرم تماس با مسئول آزمایشگاه های فیزیک   دکتر یاسر رجبی: