جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک ماده چگال با عنوان ترابرد الکترونی در ساختارهای دوبعدی توپولوژیکی با برهمکنش اسپین-مدار

By ژانویه 10, 2017صفحه اصلی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک ماده چگال با عنوان ترابرد الکترونی در ساختارهای دوبعدی توپولوژیکی با برهمکنش اسپین-مدار توسط آقای وحید درخشان به راهنمایی جناب آقای دکتر سید احمد کتابی (دانشگاه دامغان) و دکترعلی قربانزاده مقدم (دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان) چهارشنبه 22 دی ماه 1395 ساعت 10 در سالن کنفرانس کتایخانه مرکزی برگزار می گردد.

0001

Leave a Reply