سی و سومین سمینار هفتگی دانشکده فیزیک: سخنرانی آقای دکتر حسین چراغچی با عنوان از عایقهای توپولوژی تا عایقهای هال کوانتومی نابهنجار: پیشرفتهای اخیر در فیزیک ماده چگال

By اکتبر 16, 2017صفحه اصلی

سی و سومین جلسه از سمینارهای هفتگی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان در روز سه شنبه 25 مهر 96 ساعت 12 در اتاق 132 دانشکده فیزیک برگزار می شود:

Leave a Reply