سی و سومین سمینار هفتگی دانشکده فیزیک: سخنرانی آقای دکتر حسین چراغچی با عنوان از عایقهای توپولوژی تا عایقهای هال کوانتومی نابهنجار: پیشرفتهای اخیر در فیزیک ماده چگال

By اکتبر 16, 2017صفحه اصلی

سی و سومین جلسه از سمینارهای هفتگی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان در روز سه شنبه ۲۵ مهر ۹۶ ساعت ۱۲ در اتاق ۱۳۲ دانشکده فیزیک برگزار می شود: