سی و هفتمین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی: سخنرانی آقایان محمد بیگ محمدی و سید محمد ضابط زاده با عنوان مروری بر نظریات برنز – دیکی و (f(R

By آوریل 22, 2017صفحه اصلی

جلسه سی و هفتم از سمینارهای هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان مروری بر نظریات برنز – دیکی و (f(R یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 12 در محل اتاق 132 دانشکده فیزیک برگزار می شود:

Leave a Reply