مقررات آزمایشگاه:

۱- دانشجو قبل از حضور در آزمایشگاه دستور کار آزمایش مربوط به آن جلسه را باید به دقت مطالعه کرده باشد.

۲- دانشجو باید به موقع در آزمایشگاه حاضر شود، تاخیر بیش از ۵ دقیقه نمره منفی  دارد و تاخیر بیش از ۱۵ دقیقه موجب محرومیت از کلاس و نمره آزمایش همان جلسه خواهد شد.

۳- وسایل شخصی دانشجو (کیف ، کوله ، کتاب ، کاپشن و …) باید در کمد میز آزمایش قرار گیرد.

۴- دانشجو باید پشت میز خود باشد و مزاحمتی برای گروههای دیگر ایجاد نکند.

۵- قبل از راهنمائی و آموزش توسط دستیار آموزشی دانشجو نباید شروع به آزمایش کرده و یا وسایل روی میز را دستکاری کند.

۶-اگر دانشجو روش صحیح کار با دستگاه و یا با روش انجام آزمایش آشنا نباشد فقط باید از دستیار آموزشی کمک بگیرد.

۷- در صورت کمبود وسایل و یا اشکال در وسایل آزمایش، دانشجو باید مشکل خود را با دستیار آموزشی مطرح کند تا برای برطرف کردن آن اقدامهای لازم به عمل آید.

۸-دانشجو اجازه جابه‌جایی وسیله‌ از یک میز به میز دیگر را ندارد و در صورت مشاهده طبق مقررات با او برخورد خواهد شد.

۹-مسئول مستقیم خرابی و اشکال در وسایل آزمایش دانشجو بوده و در صورت تأیید مقصر بودن دانشجو نمره منفی برای او در نظر گرفته خواهد شد.

۱۰-پس از اتمام انجام آزمایش دانشجو باید میز خود را مرتب کرده و به دستیار آموزشی تحویل دهد سپس آزمایشگاه را ترک کند.

۱۱-در صورت غیبت، دانشجو اجازه حضور در گروههای دیگر را ندارد و نمره آن جلسه صفرثبت خواهد شد.در صورت موجه بودن غیبت با تأیید مسئول آزمایشگاه، پس از انجام آزمایش در جلسه جبرانی نمره دانشجو تغییر خواهد کرد.

عدم رعایت هر یک از بندهای فوق حداقل ۱ نمره منفی  دارد.