پایان نامه های کارشناسی ارشد

علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک

عنوان پايان نامهدانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
ترابرد فونون از طریق مولکول پلی‌استیلن: تاثیر توزیع‌های سالیتونساسان گنجه‌ایدکتر کتابیبهمن 95
سنتز، مشخصه‌یابی خواص فیزیکی و آنتی باکتریال نانوکامپوزیت‌های هیدروکسی آپاتیت/بریدیجیت و هیدروکسی آپاتیت/بریدیجیت آلاییده با رویصفورا قربانی دکتر اردیانیاندکتر ملک زاده
دکتر فرید نوری
بهمن 95
مطالعه مقایسه‌ای رفتار فوتوکاتالیستی Fe3O4 و نانوساختارهای هسته/پوسته Fe3O4@RGO@ZnO در تخریب متیلن بلوامیر ابهریادکتر قلی زادهبهمن 95
سنتز و بررسی خواص فیزیکی و حسگری نانوذرات ZnO آلاییده با ناخالصی کبالت تهیه شده به روش سولوترمالزهره آقاگلیدکتر اردیانیانبهمن 95
اثر آلایش قلع بر خواص فیزیکی نانوساختارهای چندلایه‌ای TiO2 و ZnO سنتز شده به روش سل-ژل و پوشش‌دهی چرخشیفاطمه رحمانیدکتر اردیانیانبهمن 95
سنتز، مشخصه‌یابی و مطالعه خواص فیزیکی نانوساختارهای سیلیکونی (Si) به روش احیای شیمیایی و حرارتی اکسید سیلیسیوم (SiO2)سهیل الله یاردکتر محققی
دکتر عادلی فرد
بهمن 95
مطالعه و مشخصه‌یابی خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک Cu2FexSn1-xS4 (CFTS) تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیزفاطمه غیاثیدکتر فدوی
دکتر اردیانیان
بهمن 95
تهیه و مشخصه‌یابی خواص الکتریکی و اپتیکی دیود نورگسیل آلی و تاثیر نانوذرات ZnO بر عملکرد آنهنگامه سادات موسویدکتر فدویبهمن 95
سنتز و مشخصه‌یابی آئروژل‌های سلولزی و کربنیسعید صفاریدکتر عادلی فرددکتر نبویبهمن 95
سنتز، مشخصه یابی خواص فیزیکی و بررسی خواص فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت اکسید روی/دی اکسید تیتانیومعلی زیاریدکتر اردیانیاندکتر محمودیبهمن 95
اشرف السادات شمسی پوردکتر محققیبهمن 94
الهه جعفریدکتر قلی زادهبهمن 94
حجت خدریدکتر قلی زاده
دکتر ملک زاده
شهریور 94
الهام مکاری پوردکتر محققیمهندس عظیمیدی 93
سمانه السادات اسدیدکتر کتابیشهریور 93
مبینا اردیانیدکتر کتابیشهریور 93
مرضیه لطفیدکتر قلی زادهدکتر ملک زادهشهریور 93
فاطمه پاشادکتر چراغچیخرداد 93
مصطفی حبیبی اصلدکتر اردیانیاندکتر قلی زادهبهمن 92
نغمه فارسی زادهدکتر ولیبهمن 92
فاطمه طالبی خوندابیدکتر ولیبهمن 92