آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

۱
۱

برنامه کلاسی آزمایشگاه های فیزیک پایه ۱

(جهت ارسال گزارش کار بر روی گزینه مورد نظر خود کلیک فرمایید)

روز / ساعت۸ الی ۱۰۱۰ الی ۱۲۱۴ الی ۱۶۱۶ الی ۱۸
شنبهفیزیک۱، دانشکده زمین شناسی، کارشناس آقای نرگسیفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس خانم چگینیفیزیک ۱، دانشکده فیزیک، کارشناس آقای نرگسیفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس خانم مزینایی
یک شنبهفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس خانم چگینیفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس خانم مسعودیانفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس آقای نرگسی-
دو شنبهفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، استاد خان بابایی، کارشناس خانم مسعودیانفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس خانم مزینانیفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، استاد خان بابایی، کارشناس خانم مسعودیانفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس آقای نرگسی
سه شنبهفیزیک ۱، دانشکده شیمی، کارشناس خانم چگینیفیزیک ۱، دانشکده زمین شناسی، کارشناس آقای نرگسیفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس خانم چگینی-
چهار شنبهفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس خانم مسعودیانفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس آقای نرگسیفیزیک ۱، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس آقای نرگسی-

درباره آزمایشگاه فیزیک ۱

شاید یکی از مهمترین آزمایشگاههای فیزیک در دوره لیسانس درس آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ باشد که می تواند جرقه ای برای دانشجویان جدید این رشته که هنوز کاملا زیبایی های فیزیک را لمس ننموده و با این شاخه از علم هنوز ارتباط لازم و شایسته ای برقرار ننموده اند، ایجاد نماید تا با انرژی و انگیزه بیشتری به تحصیل و مطالعه در این رشته روی آورند.

همچنین آزمایشگاه فیزیک پایه یک که برای دانشجویان رشته های دیگر نیز ارائه می شود برای بررسی و درک بهتر آنها از اصول و مفاهیم اولیه مکانیک در دوره کارشناسی طراحی شده است. در این آزمایشگاه دانشجویان پس از آشنایی با شیوه صحیح کار در آزمایشگاه، مفهوم خطا، محاسبه خطا و روش بررسی و تحلیل نتایج آزمایش را می آموزند.

به روز بودن این آزمایشگاه به ایجاد انگیزه در دانشجویان کمک شایان توجهی می کند. به همان میزان شاید بی کیفیت بودن این آزمایشگاه باعث شود حتی از دانشجویان با انگیزه و هدفداری که با انرژی و انگیزه وارد این رشته شده اند انگیزه و انرژی را بگیرد.

به همین جهت ما در دانشگاه دامغان با به روزکردن آزمایش ها و استفاده از روش های نوین در رسم نمودارها و گزارش کار نویسی تلاش زیادی در ایجاد انگیزه در دانشجویان انجام داده ایم.

برای نوشتن گزارشکار کاملتر از لینک های زیر استفاده کنید:

https://vlab.amrita.edu/index.php?sub=1&brch=74

http://physics.bu.edu/~duffy/vlabs.html

 

سرفصل ها و فیلم های آموزشی

لطفا دقت فرمایید مالکیت کلیه این فیلم ها متعلق به دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان بوده و از دانلود و یا انتشار آن خودداری نمایید.

تهیه و تنظیم: دکتر یاسر رجبی

آزمایش  اول :  اصول اندازه گیری و خطا و آشنایی با وسایل اندازه گیری

فیلم آموزشی

آزمایش  دوم :  نحوه رسم نمودار و آشنایی با نرم افزار Origin

آزمایش  سوم : اصطکاک

    فیلم آموزشی مباحث تئوری:
    فیلم آموزشی آزمایش عملی:

آزمایش  چهارم : ماشین آتود

شبیه ساز ۱

شبیه ساز ۲

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

 

آزمایش  پنجم: آونگ ساده و محاسبه شتاب گرانش

شبیه ساز

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

 

آزمایش  ششم: ریل هوا

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش هفتم: تعادل انتقالی و برآیند نیروهای هم راس

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش  هشتم:  سقوط آزاد

قسمت ۱

آزمایش  نهم: قانون هوک و حرکت نوسانی فنر

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش دهم: تعیین گرمای ویژه مایعات(الکل)

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

قسمت ۵

آزمایش یازدهم: فشار جو

قسمت۱

قسمت۲

قسمت۳

قسمت ۴