آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

۱
۱

برنامه کلاسی آزمایشگاه های فیزیک پایه ۲

(جهت ارسال گزارش کار بر روی گزینه مورد نظر خود کلیک فرمایید)

روز / ساعت۸ الی ۱۰۱۰ الی ۱۲۱۴ الی ۱۶۱۶ الی ۱۸
شنبه-فیزیک ۲، دانشکده شیمی، کارشناس خانم مزینانیفیزیک ۲، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس خانم مسعودیان-
یک شنبهفیزیک ۲، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس آقای نرگسیفیزیک ۲، دانشکده شیمی، کارشناس خانم چگینیفیزیک ۲، دانشکده شیمی، کارشناس خانم مزینانی-
دو شنبه--فیزیک ۲، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس خانم چگینی-
سه شنبهفیزیک ۲، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس خانم مزینانیفیزیک ۲، دانشکده شیمی، کارشناس خانم مسعودیانفیزیک ۲، دانشکده شیمی، کارشناس آقای نرگسی-
چهار شنبه-فیزیک ۲، دانشکده شیمی، کارشناس خانم چگینیفیزیک ۲، دانشکده فنی مهندسی، کارشناس خانم مزینانی

فیزیک ۲، دانشکده فیزیک، کارشناس خانم مسعودیان
-

انجام آزمایشها به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک پایه دو و تقویت شهود فیزیکی کمک می کند. در این درس با اصول و  روش کار با بعضی از وسایل  آزمایشگاه و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا خواهید شد، همچنین با مفهوم و انواع خطاهای آزمایش و روش بررسی و تحلیل نتایج آشنا خواهید شد.

توجه به دو نکته مهم ضروری است که عبارتند از:

  • دانشجویان با توجه به برنامه زمانبندی انجام آزمایشها، پیش از انجام آزمایش باید دستور کار  را به دقت مطالعه کنند.

  • دانشجویان باید گزارش آزمایش و تحلیل نتایج را  بعد از انجام آزمایش به دستیار آزمایشگاه تحویل دهند.

برای آمادگی بیشتر جهت انجام بهتر آزمایشها به دانشجویان گرامی توصیه می شود بخشهای مقررات آزمایشگاه و  راهنمای نوشتن گزارش کار را به دقت مطالعه نمایند.

سر قصل های آزمایشگاه و فیلم های آموزشی

لطفا دقت فرمایید مالکیت کلیه این فیلم ها متعلق به دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان بوده و از دانلود و یا انتشار آن خودداری نمایید.

تهیه و تنظیم: دکتر یاسر رجبی

مقدمه: معرفی آزمایشگاه فیزیک ۲

قسمت ‍۱

قسمت ۲

اصول اندازه گیری و خطا 

 

آزمایش اول: تعیین مقاومت مجهول، آشنایی با منبع تغذیه و قوانین بستن مدارها

قسمت ‍۱

قسمت ۲

قسمت ‍۳

قسمت ۴

قسمت ‍۵

 

آزمایش دوم: بستن مقاومت ها به روش مختلط

قسمت ۱

قسمت ۲

 

آزمایش سوم: اندازه گیری مقاومت درونی ولت متر

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش چهارم:‌ قانون اهم  و قانون کیرشهف

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

آزمایش پنجم: مقاومت ویژه

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش ششم: پل وتستون و پل تار

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش هفتم: شارژ و دشارژ خازن ها

قسمت ۱

آزمایش هشتم: اسیلوسکوپ

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

قسمت ۵

قسمت ۶

آزمایش نهم: الکتریسیته ساکن

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش دهم: الکترومغناطیس

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴