آزمایشگاه فیزیک پایه ۳

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۳

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۳

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۳

۱
۱

برنامه کلاسی آزمایشگاه های فیزیک پایه ۳

(جهت ارسال گزارش کار بر روی گزینه مورد نطر خود کلیک فرمایید)

روز / ساعت۸ الی ۱۰
چهار شنبهفیزیک ۳، دانشکده فیزیک، کارشناس خانم مزینانی

آزمایشگاه فیزیک ۳

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه فیزیک پایه۳ ویژه د انشجویان فیزیک می باشد و در جهت تکمیل درس فیزیک پایه۳ به صورت همزمان یا پس از گذراندن آن اجرا می شود. این آزمایشگاه در محل آزمایشگاههای فیزیک برگزار می گردد.

‫آزمایشگاه فیزیک پایه ۳، به صورت یک واحد درس و به مدت دو ساعت در هفته برگزار می‌گردد. انجام آزمایش‫های این کلاس، به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک پایه ۳ و به تقویت شهود یک فیزیک پیشه، کمک می‌کند. ‫دستور کار آزمایشگاه، شامل آزمایشهایی در زمینهٔ قوانین شاره‌ها، نوسان، امواج صوتی، گرما و اندازه‌گیری دما و ‫نورشناسی است. آزمایشها طوری طراحی شده‌اند که دانشجو با انجام آزمایشهایی در آزمایشگاه با مفاهیم ‫آشنا و درگیر شده و پس از برقراری ارتباط با موضوع، به اندازه‌گیریهای کمی دقیق‌تر و تحلیل آن‌ها می‌پردازد.

سر فصل های این درس

۱-آزمایش تار صوتی ولوله های مرتعش

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

 قانون گازها

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

تحقیق قانون بویل – ماریوت ، شارل – گیلوساک – آمونتون

قسمت ۱ – شارل گیلوساک

قسمت ۲ – شارل گیلوساک

قسمت ۳

قسمت ۴

قسمت ۵

قسمت ۶

تعیین ضریب انبساط خطی جامدات

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

قسمت ۵

ضریب انبساط حجمی مایعات

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

نعیین گرمای ویژه جامدات، گرمای نهان ذوب یخ

قسمت ۱– تئوری

قسمت ۲-داده ها

قسمت ۳-عملی۱

قسمت ۴- عملی۲

قسمت ۵- عملی۳

تعیین گرمای ویژه مایعات(الکل)

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

قسمت ۵

بررسی ارزش آبی کالریمتر – اندازه گیری عدد ژول به روش الکتریکی

قسمت ۱-تئوری

قسمت ۲-داده ها

قسمت ۳ – عملی ۱

قسمت ۴-عملی ۲

قسمت ۵ – عملی ۳

ضریب اتمیسیته گازها – اصل ارشمیدس

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

قسمت ۵

 فشار جو

قسمت۱

قسمت۲

قسمت۳

قسمت ۴

 اندازه گیری ظرفیت گرمایی فلزات

۶- اندازه گیری گرمای نهان ذوب یخ

۷- اندازه گیری ضریب آدیاباتیک (اتمیسیته) گازها

۸- انتقال حرارت از طریق هدایت و اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات

۹- بررسی قوانین تابش – نور – شکست – بروستر